+32466184131 | +32486169250 info@wanyuri.org

Wanyuri nieuws en events

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN: ook Wanyuri draagt zijn steentje bij

Op zaterdag 28/04/2018 woonde voorzitster van vzw Wanyuri, Sunjo Relindis Kiven, een seminarie bij over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het initiatief werd genomen door het Wereldhuis van de Provincie West-Vlaanderen. Er werden ideeën uitgewisseld over hoe organisaties zoals Wanyuri hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen en de VN kunnen helpen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te behalen.

In het kader van de campagne ‘Word Wereldburger’ van de provincie West-Vlaanderen voert vzw Wanyuri ontwikkelingsprojecten in Kameroen uit en is ze geëngageerd om sensibilisatiecampagnes te lanceren in België met steun van de provincie.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werden in 2015 gelanceerd de VN en zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. In totaal zijn er 17 concrete doelstellingen met 169 subdoelen. Het doel van de SDG’s is duurzame ontwikkeling met een globale aanpak bewerkstelligen, terwijl het doel van de Milleniumdoelstellingen armoedebestrijding en focus op het Zuiden was.

Duurzame ontwikkeling, dat staat eigenlijk synoniem voor ‘genoeg, voor altijd, voor iedereen’. Om dat te bereiken moeten we een evenwicht vinden tussen de 5 P’s: Planet, People, Prosperity, Peace en Partnerships. Deze 5 P’s zijn de 5 pijlers waarop duurzame ontwikkeling steunt.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen bereiken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Een samenwerking tussen overheden, het middenveld, ondernemers, organisaties zoals Wanyuri en burgers is dan ook essentieel om een evenwicht tussen de 5 P’s te vinden en zo een menswaardig leven voor mensen op een gezonde planeet, hier en elders, nu en later te creëren.

Vzw Wanyuri verbindt zich ertoe zijn uiterste beste te doen om de 6e Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling te halen, gezien onze focus op water en hygiëne in Kumbo en de projecten die we in dat kader uitvoeren. In Kumbo gaven we reeds 20,000 mensen toegang tot water. En als we meer in detail gaan, kunnen we besluiten dat Wanyuri zich ook inzet voor de 4e, 8e en 11e SDG: kwaliteitsvol onderwijs, waardig werk en economische groei, en duurzame steden en gemeenschappen. Onze organisatie neemt zijn verantwoordelijkheid op, draagt zijn steentje bij en fungeert als lokale partner om de Verenigde Naties te helpen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te halen.

Ook jij kan je steentje bijdragen! Klik hier om te zien hoe.

Hier zie je alvast een deel van het resultaat van het waterproject van Wanyuri. Dit project kwam mede tot stand dankzij de hulp van de provincie West-Vlaanderen en donaties.

nl_NLNL