+32466184131 | +32486169250 info@wanyuri.org

Wanyuri nieuws en events

Waterproject – Water, het begin van alles

De meeste Afrikanen hebben helaas nog steeds geen toegang tot schoon drinkwater. Het hoeft niet gezegd dat planten en dieren water nodig hebben om te kunnen overleven, maar in de meeste delen van Afrika wordt toegang tot drinkbaar water beschouwd als een privilege. Daar moet verandering in komen.

Uit rapporten blijkt dat vijf miljoen mensen jaarlijks sterven door ziektes die worden veroorzaakt door een gebrek aan drinkbaar water. De helft daarvan zijn kinderen jonger dan vijf jaar.

Toegang tot drinkbaar water zou geen privilege mogen zijn.

Sta er even bij stil: elke twaalf seconden sterft er een kind door gebrek aan water. Net daarom moeten we ons engageren om ervoor te zorgen dat basisbehoeften, zoals de toegang tot proper water, niet beschouwd worden als een privilege, maar als een recht.

Kinderen in Kameroen verzamelen water om te gebruiken om te koken, drinken en zich te wassen.

Wanyuri Foundation draagt alvast zijn steentje bij. Ook jij kan ons helpen onze missie te vervullen! Momenteel loopt er een project waarbij het personeel en de leerlingen in vijf scholen in Kumbo/Banso (in het noordwesten van Kameroen) voorzien worden van drinkbaar water. De kinderen in de dorpen waar het project wordt uitgevoerd moeten normaal gezien twee tot vijf km wandelen naar een rivier. Daar halen ze dan vijf tot twintig liter water uit om zich mee te wassen, ermee te koken en ervan te drinken.

De pompen die vzw Wanyuri aan het bouwen is, zullen niet alleen ziektes bestrijden en levens redden in deze dorpen, ze zullen ook de levenskwaliteit van de kinderen in het algemeen verbeteren en tijd besparen.

Werkmannen boren een watergat bij de Sint-Theresiaschool in Tobin.

Het verwachte resultaat in elk van de scholen waar we momenteel actief zijn.

Het waterproject van Wanyuri ving aan op 29 januari 2018 en vindt plaats in Meluf, Tooy, Shuf, Tobin en Firkov. De verwachte einddatum is begin mei en is ook te zien om op de onderstaande tijdslijn die we van de verantwoordelijke aannemer ter plaatse hebben ontvangen.

Deze man graaft een sleuf voor waterleidingen om de watertank met de pomp bij de Presbyteriaanse school in Meluf te verbinden.

We vinden het bijzonder fijn dat de dorpbewoners één voor één achter ons project staan. Ze helpen soms urenlang mee op de verschillende locatie en zijn blij met het project. Ze zijn dan ook bereid om jaarlijks een kleine bijdrage te leveren voor het onderhoud van de pompen. Het projectcomité ter plaatse doet ook zijn best om alle activiteiten in goede banen te leiden.

Wil je ons graag helpen? Dan kan je altijd vrijwilliger worden! Wil je ons liever financieel helpen? Weet dan dat je een bijdrage aan het water- en het sanitairproject van Wanyuri kunt leveren via de Koning Boudewijnstichting op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 / BIC: BPOTBEB1 met gestructureerde mededeling: 128/3003/00005.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project.  De giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Financiële bijdragen voor deze projecten zonder fiscaal attest kunnen ook gestort worden op de rekening van vzw Wanyuri: BE27738026127273 / BIC: KREDBEBB met een vrije mededeling.

Elke geschonken cent zal worden gebruikt om water, betere toiletten en een betere leeromgeving aan de kinderen in de bovengenoemde vijf scholen in Kameroen te bieden.

nl_NLNL