+32466184131 | +32486169250 info@wanyuri.org

Wanyuri nieuws en events

Webfirma Exsited steunt waterproject van vzw Wanyuri

Gregory Vanhoucke van Exsited, een webfirma uit Zwevegem, heeft 100 euro geschonken aan vzw Wanyuri, ten voordele van ons waterproject.

We waarderen het enorm dat bedrijven zoals Exsited sociaal geëngageerd zijn en iets willen doen voor de samenleving. We hopen dat andere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen en zich zullen inzetten voor armere bevolkingsgroepen.

Een sociaal project van Wanyuri steunen is een goede keuze, aangezien wij een belangrijke schakel vormen tussen Kameroen en België. In België worden de fondsen verzameld voor projecten die in Kameroen worden uitgevoerd. Zo weet je zeker dat uw bijdrage écht de mensen in nood zal helpen.

Wil jij ons ook helpen door middel van een financiële bijdrage? Weet dan dat je een bijdrage aan het water- en het sanitairproject van Wanyuri kunt leveren via de Koning Boudewijnstichting op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 / BIC: BPOTBEB1 met gestructureerde mededeling: 128/3003/00005.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project.  De giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Financiële bijdragen voor deze projecten zonder fiscaal attest kunnen ook gestort worden op de rekening van vzw Wanyuri: BE27738026127273 / BIC: KREDBEBB met een vrije mededeling.

Elke geschonken cent zal worden gebruikt om water, betere toiletten en een betere leeromgeving aan de kinderen in de bovengenoemde vijf scholen in Kameroen te bieden.

nl_NLNL