Wanyuri Project

Noodhulp Project Voor Kameroen (Anglophone crisis)

Sinds oktober 2016 zit het land gevangen in een steeds erger wordende crisis die ondertussen
ook steeds gewelddadiger wordt. Deze situatie is zeer uitdagend voor alle Kameroense inwoners en laat veel vragen onbeantwoord, waaronder hoe het mogelijk is dat alle reeds
getroffen maatregelen de rust nog niet konden terugbrengen in het land.
Door dit conflict gingen meer 60.000 mensen op de vlucht richting Nigeria.

Doelstellingen
400 slachtoffers (vrouwen, mannen en kinderen) van de crisis in Kameroen helpen om terug
een fatsoenlijke levensstandaard te bereiken en hen helpen voorzien in hun dagelijkse
behoeftes, hygiëne en verzorgingsmaterialen en basisgeneesmiddelen.

Oorzaken van de crisis

De crisis in de Republiek Kameroen ontstond op 11/10/2016 toen advocaten van het
gemeenrechtelijk systeem staakten uit kritiek op de onderdrukking van het Engelse
wetsysteem en de aanstelling van Franssprekende rechters in de Engelstalige regio. Op
21/11/2016 staakten ook de leerkrachten om te protesteren tegen de aanstelling van
Franstalige leerkrachten die zonder enige Engelse kennis les zouden geven in Engelse scholen
en tegen de poging om het Engelse onderwijssysteem te marginaliseren in de scholen en
universiteiten in deze regio.
De stakingen en manifestaties kregen onmiddellijk veel steun van het publiek en leidden tot
protesten over aanhoudende discriminatie en marginalisatie in Kameroen. Uiteindelijk rees
de vraag om terug te keren naar een federatie of een volledige onafhankelijkheid voor het
Engelssprekende gedeelte van Kameroen. Deze vraag werd des te groter toen de
veiligheidsdiensten van Kameroen onder meer met scherp begonnen te schieten op
manifestanten, universiteiten, bedrijven en woningen begonnen binnen te vallen, inwoners
te slaan, studenten te verkrachten en leiders van de opstanden te arresteren in deze regio’s.
Sinds oktober 2016 zit het land gevangen in een steeds erger wordende crisis die ondertussen
ook steeds gewelddadiger wordt. Deze situatie is zeer uitdagend voor alle Kameroense inwoners en laat veel vragen onbeantwoord, waaronder hoe het mogelijk is dat alle reeds
getroffen maatregelen de rust nog niet konden terugbrengen in het land.
Door dit conflict gingen 60.000 mensen op de vlucht richting Nigeria. Veel ongeregistreerde
vluchtelingen bevinden zich ondertussen in Europa, Amerika en andere landen. De conflicten
hebben ook geleid tot meer dan 2 miljoen ontheemden, waarvan velen zich verbergen in de
bossen zonder medische hulp.
Hierdoor komen de mensenrechten en de economische en sociale situatie van de bevolking
in het gedrang. Steeds meer martelingen, ontvoeringen, verkrachtingen, onrechtmatige
arrestaties en aanhoudingen, financiële omkoping, plunderingen, spookdorpen,
schoolboycots en brandstichting in scholen steken de kop op. Met als ergste gevolg steeds
meer onschuldige mensen in landelijke en stedelijke omgevingen die gericht vermoord
worden. Deze situatie leidde tot een vluchtelingencrisis waarbij meer dan 60.000 mensen zijn
gevlucht naar Nigeria en duizenden mensen zijn ontheemd.

(Bekijk de video meer over de crisis.

Waarom is er noodhulp nodig?

Sinds oktober 2016 tot nu verergert de humanitaire crisis in de Republiek Kameroen
voortdurend. Wat begon met een vredig protest van advocaten, leerkrachten en leden van
maatschappelijke organisaties in de Engelstalige regio’s in het Noord-Westen en Zuid-Westen,
leidde tot brutale onderdrukking. Ondertussen hebben we te maken met een gewapend
conflict dat al bijna één jaar lang aansleept.
Dit conflict heeft grote gevolgen voor de bevolking en vooral een grote impact op vrouwen,
meisjes en kinderen die zich vertalen in:
– Verschillende gevallen van aanhoudend geweld en inbreuken op de mensenrechten
– Dagdagelijkse moorden in verschillende vormen (standrechtelijke executie, gruwelijke
moorden)
– Fysiek geweld, marteling, verminking
– Gedwongen verdwijningen, willekeurige hechtenis in mensonterende
omstandigheden
– Ontvoering en kidnapping
– Afpersing, plundering van geld en eigendommenBrandstichting in eigendommen en faciliteiten, zoals onderwijsinstellingen, openbare
instellingen, scholen, huizen, hele dorpen, winkels, auto’s, enz.
– Geweld op grond van geslacht, verkrachting, gedwongen en vroege huwelijken,
tienerzwangerschappen
– Verstoring van het onderwijssysteem en scholen met in meer dan 90% van de regio
gewoonweg geen toegang tot onderwijs
– Ontheemding van volledige leefgebieden, gezinnen en gemeenschappen met
tienduizenden vluchtelingen in Nigeria zonder levensmiddelen of toegang tot de
basisbehoeften
– Honderdduizenden intern ontheemden in het conflictgebied en in Kameroen
(vrouwen, kinderen, jongeren) in rampzalige omstandigheden
– Ouders en voogden met ontoereikende levens- en overlevingsmiddelen om voor hun
kroost te zorgen
– Blootstelling aan en betrokkenheid in gewapende conflicten, criminaliteit, drugs,
geweld en dergelijke meer
– Spooksteden en verstoring van openbare diensten en bedrijven.

Meer in deze video:

 

Vzw Wanyuri werkt samen met lokale instellingen en NGO’s in Kameroen met steun van provincie West-Vlaanderen om tijdelijke hulp te bieden aan de slachtoffers van de huidige crisis in de Engelstalige regio van het land. Ons doel is om slachtoffers te helpen een basis levensstandaard te bereiken door hen materialen, geneesmiddelen en morele steun te geven om de psychologische trauma’s veroorzaakt door de oorlogssituatie in hun regio te overwinnen. Wanyuri wil op deze manier de slachtoffers helpen in de Noord-Westelijke regio van Kameroen, en dan voornamelijk in Kumbo en Bamenda, waar de meeste van onze projecten worden uitgevoerd en waar we ons dus het meeste thuis voelen. Ongeacht de politieke bedreigingen voor de organisaties die slachtoffers van deze crisis helpen, is Wanyuri vastberaden hulp te bieden aan de lokale bevolking van Kumbo en Bamenda. We kunnen niet niks doen en gewoon maar toekijken hoe mensen sterven. We hebben heel wat gesprekken gevoerd en haalbaarheidsstudies uitgevoerd samen met onze partners ter plaatse om te bepalen hoe we het beste steun kunnen bieden voor de slachtoffers. We kwamen tot het volgende besluit:

– Op korte termijn: Medische, materiële en morele hulp bieden aan geselecteerde slachtoffers.

 Op lange termijn: Slachtoffers helpen om terug te keren naar hun normale dagelijkse leven na de oorlog, door huizen te heropbouwen van geselecteerde slachtoffers.

Aangezien de oorlog nog steeds woedt in de regio, zullen we dit project reeds opstarten om in eerste instantie de kortetermijndoelstellingen te behalen. We hebben een partnership met de lokale kerk in Tobin/Kumbo: De hoofdpriester van de kerk stuurt de groep vrijwilligers aan en is verantwoordelijk voor de logistiek en planning, zodat we dit project zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De kerk heeft veel ervaring met dergelijke projecten in noodsituaties, wat een groot voordeel is voor ons. De kerk heeft reeds alle slachtoffers geïdentificeerd en geregistreerd in de dorpen rond Kumbo. Ook de behoefte aan geneesmiddelen en materialen van de meeste slachtoffers werd geëvalueerd. Wanyuri zal deze gegevens en het register van de kerk gebruiken om gericht hulp te bieden en de voortgang van de slachtoffers op te volgen.

Wat krijgen de betrokkenen? En waarom?

Belangrijkste oplossingen die we voorzien voor ontheemde groepen:

1. TOEGANG TOT HYGIËNE EN VERZORGING
De toegang tot hygiëne is op dit moment erg beperkt door de crisis, omdat zeer weinig
mensen hier zelf de faciliteiten voor hebben. Zo is er behoefte aan zeep en middelen om het
lichaam te wassen, zoals emmers, maandverbanden voor dames, ondergoed zoals
onderbroeken en beha’s, toiletbenodigdheden zoals toiletpapier en desinfecterende
middelen, en watercontainers zoals drinkemmers. Deze zaken zouden de situatie aanzienlijk
kunnen verbeteren.
2. GEZONDHEIDSZORG
De gezondheidszorg blijft op dit moment beperkt. Door de spooksteden (onveiligheid) en
armoede heeft de bevolking bijna geen toegang tot zorginstellingen. De behoefte aan
essentiële geneesmiddelen voor ademhalingsproblemen, diarree en verwante ziektes, hoge
bloeddruk, diabetes en malaria en zalf voor huidaandoeningen, gastritis, pijn aan de
gewrichten, ontwormingsgeneesmiddelen en eerste hulpmiddelen voor kleine kwetsuren is
dus enorm groot. Ze kunnen een oplossing zijn op korte termijn voor betrokken personen.
3. COACHING
psychologische coaching is essentieel om intern ontheemden voor te bereiden op hun
terugkeer naar huis, werk, en hen te helpen een moreel en psychologisch evenwicht te vinden
en hun angsten en onzekerheden te overwinnen.

In een tweede fase willen we ons langetermijndoel behalen:
4. ONDERDAK (ACCOMMODATIE)

Verwachte resultaten

Hoewel dit een klein en tijdelijk project is, willen we toch de volgende resultaten bereiken:
• Morele en psychologische vooruitgang zien bij de slachtoffers
• Het aantal personen dat sterft ten gevolge van kogelwonden zien dalen dankzij onze
medische bijstand
• Ziekteverspreiding door gebrek aan basismiddelen doen afnemen
• Het aantal sterfgevallen bij pasgeborenen door gebrek aan melk doen afnemen.

Wij rekening op jullie steun en donaties om dit doel te kunnen bereiken. Neem ook deel aan dit initiatief.

Hier kan je doneren:

Betaalmethode
Bankoverschrijving
(u ontvangt betalingsinstructies na verzending van dit formulier)

Heb je vragen hierover?

Vrijwilligers gevraagd!

Word een deel van onze familie.
Samen kunnen we levens veranderen!

nl_NLNL