Het verhaal van Wanyuri

Wanyuri, kind van Yuri

Vzw Wanyuri werd in december 2016 opgericht door de Kameroense Sunjo Relindis Kiven die al enkele jaren in België woont met haar Vlaamse man. Met Wanyuri Foundation wil Sunjo het werk van haar mama, een vrouw met een bijzonder groot hart, verderzetten. Zelf had ze niet veel, maar toch hielp ze iedereen die hulp nodig had. Haar bijnaam was Yuri, en dat betekent ‘luisteren’. Sunjo en enkele van haar zussen willen het werk van hun moeder in leven houden en verderzetten. Daarom richtten ze vzw Wanyuri op, wat ‘kind van Yuri’ betekent.
De vzw helpt kansarme kinderen, gezinnen, landbouwers en weduwen in Kameroen. In eerste instantie is Wanyuri actief in Kumbo/Banso, een regio met 43 dorpjes en een kleine 130.000 inwoners. De kleine dorpjes hebben te kampen met slechte sanitaire voorzieningen, gebrek aan drinkwater en elektriciteit, kleine en vervallen schoolgebouwen zonder schoolmaterialen en banken, gebrek aan vruchtbaar land en nog zoveel meer.

Het doel van Wanyuri

De visie van Wanyuri Foundation is een samenwerking waar vrijwilligers uit de hele wereld met goede bedoelingen in de richting van de mensheid samen kunnen komen om armoede te bestrijden en de ontwikkeling van de gemeenschap in Kameroen te bevorderen en in Afrika als geheel op een verantwoordelijke en duidelijke wijze. In de dorpen waar wij actief zijn, zijn er heel wat noden (slechte sanitaire conditie, geen drinkbaar water, geen elektriciteit, kapotte schoolgebouwen zonder schoolmaterialen en banken, vruchtbaar land maar geen kwaliteitsvolle landbouwmaterialen en zaden).
We zouden die mensen kunnen helpen door eten te geven, of hun schoolgelden te betalen (wat we nu in het begin hebben gedaan), maar dat is niet de manier waarop we echt willen helpen. We willen dat de inwoners daar meer zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen, zodat ze geen hulp van buitenaf, vb. vanuit Europa, meer nodig hebben en dat ze dit alles kunnen bereiken terwijl ze hun culturele eigenheid kunnen behouden. We focussen op investeringsprojecten om hulp aan deze mensen inzake onderwijs, landbouw, watervoorziening, gezondheidszorg, voeding, kledij, huisvesting elektriciteit enzoverder te verlenen. Kortom alle maatregelen die de levenskwaliteit en de ontwikkelingskansen verbeteren.

Tot wie richt de organisatie zich?

Arme gezinnen en gemeenschappen, wezen, weduwen, tienermoeders, …

Wat zijn de voornaamste activiteiten van Wanyuri?

Fondsenwerving in België en projectcoördinatie in Kameroen.
Landbouw stimuleren, onderwijs promoten en verbeteren, medische hulp verlenen, waterputten graven voor drinkbaar water. Wij zijn bezig om vooral de arme mensen van basis levensbehoeften te voorzien en hun levenskwaliteit te bieden. Sensibiliseringscampagnes over gezondheid, hygiëne, ondernemerschap, belang van onderwijs,…

Wat is het hoofddoel van de organisatie?

Wanyuri Cameroon heeft als hoofddoel om tegen armoede te strijden in achtergesteld dorpen in Kameroen en een betere levenskwaliteit aan de mensen te bieden. In deze dorpjes zijn er heel wat noden. Om enkele van de belangrijkste te noemen: slechte sanitaire voorzieningen, geen drinkbaar water, geen elektriciteit, te kleine en vervallen schoolgebouwen zonder schoolmaterialen en banken, vruchtbaar land maar geen landbouw materialen en zaden. We zouden die mensen kunnen helpen door eten te geven, of hun schoolgelden te betalen (wat we nu in het begin hebben gedaan), maar dat is niet de manier waarop we willen blijven helpen. We willen dat de inwoners daar meer zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen.

Jij kunt het verschil maken!

Investeer samen met ons in de dromen van de kansarmen, want iedereen verdient een kans om de armoede te ontgroeien. Wij zijn blij met jouw donatie, hoe groot of hoe klein ook. Elke cent gaat rechtstreeks naar onze projecten.