Wanyuri Project

Weduwen & alleenstaande tienermoeders

Het project geeft een eerste aanzet tot het realiseren van de zelfredzaamheid van alleenstaande moeders. Dit door het bouwen van een centrum, dat in eerste instantie dienst zal doen als opslagruimte voor oogst en landbouwmateriaal. Wanyuri wenst de weduwen en tienermoeders graag nog te betrekken in het “Naai atelier” en “Kippenboerderij”

Concrete problemen die aangepakt worden met behulp van dit project: – Armoede
– Honger
– gebrek aan opleiding/ laaggeschoold zijn

– gebrek aan opslagruimte voor oogst
– gebrek aan landbouwmaterialen
– onvoldoende zaaizaad ter beschikking – gender ongelijkheid helpen wegwerken

Het meest onderliggende probleem is armoede, dit leidt er toe dat de vrouwen geen middelen hebben om zichzelf te onderhouden. Ze gaan dus niet naar school en hebben een gebrek aan een opleiding. Door het gebrek aan opleiding zijn ze ook vaak werkloos en hebben ze een laag/onstabiel inkomen. Verder leidt het gebrek aan middelen ook tot een slechte economie, wat tevens ook zorgt voor de lage/onstabiele lonen.

Een ander probleem dat voortvloeit uit armoede is het gebrek aan landbouwmaterialen en onvoldoende zaden. Doordat ze niet het juiste werkmateriaal hebben en geen/onvoldoende zaden, hebben ze ook onvoldoende oogst. De oogst die ze dan wel hebben, kunnen ze door een gebrek aan transportmiddelen en opslagplaats ook niet altijd bewaren.

Een tweede onderliggend probleem is de genderproblematiek in Kameroen. In scholen en ziekenhuizen wordt er weinig correcte informatie gegeven over anticonceptie. Hierdoor krijgen vrouwen vaak grote gezinnen. Als de partner dan ook nog eens afwezig is, zorgt dit ervoor dat de alleenstaande vrouwen een steeds groter probleem krijgen.

Al deze oorzaken leiden tot het probleem dat alleenstaande moeders niet/onvoldoende zelfredzaam zijn. Hierdoor ontstaat er meer armoede en ook andere directe en verdere gevolgen.
Een eerste gevolg van het feit dat moeders niet/onvoldoende zelfredzaam zijn, is honger. Want door het gebrek aan een opslagplaats en zaden is er niet altijd genoeg voedsel voor het volledige gezin. Dit zorgt er voor dat de levensverwachting in Kameroen niet hoog ligt.

Verder kunnen de moeders hun kinderen ook niet altijd naar school sturen. Ten gevolge hiervan hebben deze kinderen een gebrek aan opleiding, zo komen we terug bij één van de oorzaken en zitten we als het ware in een vicieuze cirkel. Tot slot zorgt de armoede er ook voor dat de moeders geen nieuw materiaal kunnen kopen. Zowel materiaal voor de landbouw als materiaal om hun gezin te kunnen onderhouden.

 

Via onze vzw willen wij de mogelijkheid geven aan weduwen en alleenstaande tienermoeders om de cyclus van armoede te breken en om zelfredzaam te worden. Wij doen dit via onze verschillende programma’s in Kumbo-Kameroen.

 

Hier kan je doneren:

Betaalmethode
Bankoverschrijving
(u ontvangt betalingsinstructies na verzending van dit formulier)

Heb je vragen hierover?

Vrijwilligers gevraagd!

Word een deel van onze familie.
Samen kunnen we levens veranderen!

nl_NLNL