Wanyuri Project

Waterproject in Awae-Eassabi & Mimban in de centrale regio plus het dorp Dimako in Bertoua, de oostelijke regio van Kameroen.

Wanyuri blijft zijn sporen achterlaten in dorpen rond Kameroen door boorgaten te boren voor watervoorziening, zodat elke inwoner van deze dorpen toegang heeft tot schoon drinkwater. Ondanks de aanhoudende crisis en verdeeldheid in de wereld, zijn we het er allemaal over eens dat toegang tot schoon drinkwater een menselijke basisbehoefte is.

 

Zonder de steun en impact van Wanyuri in deze dorpen zullen de meeste inwoners lijden, ziek worden en zelfs sterven door gebrek aan schoon drinkwater. Hun opbrengsten van hun gewassen en veehouderij zijn meestal het laagst vanwege onvoldoende watervoorziening voor hun landbouwactiviteiten. Met de aanleg van deze watersystemen door Wanyuri in deze dorpen verwachten we een impact te hebben op het leven van meer dan 10.000 mensen, indirect resulterend in een betere gezondheid en een algehele toename van de levensverwachting.

Ons oorspronkelijke plan dit jaar was om onze waterprojecten voor 2022 in de dorpen Essabi-Awae en Mimbam in het centrum te lanceren. Na een bezoek aan Kameroen door onze voorzitter en met updates van de huidige problemen waarmee de mensen van Dimako-Bertoua worden geconfronteerd met de toestroom van vluchtelingen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, besloot het bestuur van Wanyuri om een ​​van de waterprojecten in de centrumregio te ruilen voor het Dimako-project.

De gemeenteraad van Dimako ligt op 300 km rijden van Yaounde en 26 km rijden van Bertoua, het hoofdkwartier van de oostelijke regio van Kameroen.

De Raad heeft zowel stedelijke als landelijke gebieden en wordt bevolkt door inheemse mensen en andere binnenlandse ontheemden.

De basisbehoeften zijn het meest ongebreideld dan in de hoofdstad van Kameroen.

Er is dringend behoefte aan drinkbaar drinkwater, gezondheidsvoorzieningen, stabiele elektriciteitsvoorzieningen en schoolinfrastructuur.

De gemeente is 750 m2 groot en heeft een totale bevolking van ongeveer 15 000 inwoners.

Grote stammen daar zijn het Kwakum-volk;
Pol-mensen en Baka-mensen die gewoonlijk Pygmeeën worden genoemd.

De huidige burgemeester is TOKAMBOU NTEME Yves, verkozen sinds 19 februari 2020.

Hij leidt de lokale overheid in het kader van het decentralisatieproces en zal in deze raad toezicht houden op de uitvoering van dit waterproject door Wanyuri.

Het is duidelijk dat het Dimako-project meer mensen zal bedienen en van meer toegevoegde waarde zal zijn. Het is onze bedoeling om later fondsen te werven en het Mimbam-waterproject uit te voeren.

Locatie: Google coördinaten:

3.897686699002458, 11.890267045578991

 

Aannemer die het project uitvoert: NJANKA CONSTRUCTION

Total projectkost: 57398€

Sponsoren:

Provincie west-vlaanderen :

39 998,5 euro

 

Wilde-ganzen

4Betterresults.be

Hier kan je doneren:

Betaalmethode
Bankoverschrijving
(u ontvangt betalingsinstructies na verzending van dit formulier)

Heb je vragen hierover?

Vrijwilligers gevraagd!

Word een deel van onze familie.
Samen kunnen we levens veranderen!

nl_NLNL