Wanyuri Bericht

2023 Terug naar school actie: Een kans op onderwijs bieden

Back to school project 2023

Voor € 35 per jaar wordt educatief materiaal voor één kind verstrekt.
We moedigen u aan om onze initiatieven te blijven steunen om meer goede doelen te bereiken in de verschillende plattelandsgemeenschappen die we bedienen. Geen enkel bedrag is te klein om onze missies te ondersteunen.

Elk jaar identificeert en selecteert Wanyuri “Back to School Action” kinderen die leven in achtergestelde gemeenschappen in Kameroen. Vervolgens zoeken we relevante partners en vrijwilligers om mee samen te werken om middelen te mobiliseren om deze kinderen weer naar school te laten gaan. Sinds 2016 heeft de Wanyuri Back to School-actie het collegegeld betaald en onderwijsmateriaal verstrekt aan meer dan 100 kinderen op scholen en meer dan 5000 kinderen ondersteund via verschillende onderwijsactiviteiten en projecten.
Dit jaar ligt onze focus specifiek op kwetsbare gemeenschappen in Bamenda, Banso & Douala, waar we hopen 100 buitenschoolse kinderen te ondersteunen met studiemateriaal en inschrijvingsgeld om hen te helpen hun academische dromen na te streven.
Aan de geselecteerde begunstigden zullen beurzencertificaten worden uitgereikt doo

r onze voorzitter Sunjo, en elk kreeg lesmateriaal, regenlaarzen, regenjassen en collegegeld.

 

 

In Kameroen krijgen meisjes  minder kansen om naar school te gaan. Meestal na de lagere school, wordt van meisjes verwacht dat ze huishoudelijke taken op zich nemen: koken, poetsen of zorgen voor broers en zusjes. Meisjes worden ook sneller uitgehuwelijkt en krijgen vaak op jonge leeftijd al zelf kinderen.

 

Jongens krijgen meer kansen dan meisjes, De jongens mogen spelen, kunnen thuis wat studeren en met vriendjes samenzijn. Voor meisjes geldt dat niet, zij moeten werken.

Vzw Wanyuri werkt samen met  lokale scholen in Kameroen om tegen dit situatie te vechten door onze onderwijsproject uit te voeren. We steunen arme kinderen vooral meisjes door onderwijs en hun toekomst hierdoor een duwtje in de rug geven.

Vanaf september elkaar jaar beginnen wij met onze “Back to school project” oproep, waar mensen kunnen een glimlach op het gezicht van een kind in Kameroen toveren door oude boekentas, speelgoed, schoenen of kleren hebt die je niet meer nodig hebt op het Wanyuri-adres te doneren. De cadeaus worden naar Kameroen verstuurd.

Een jaar basisonderwijs per kind in Kameroen kost ongeveer 59.000 CFA (89 euro). Deze kostprijs bevat de inschrijvingskosten, boeken, uniformen en schoenen. De inschrijvingskosten en kostprijs van de boeken verschillen uiteraard per leerjaar. Hieronder een overzicht van de gemiddelde kosten:

  • Inschrijvingskost: 23.000 CFA (35 euro)
  • Uniform: 13.000 CFA (19 euro)
  • Schoenen: 8.000 CFA (12 euro)
  • Boeken: 15.000 CFA (23 euro)

Wil jij een kind steunen via onze vzw? Dat kan! Je kan ons project steunen door een bijdrage te storten op onze bankrekening: BE88 0000 0000 4141. Heel belangrijk is de mededeling die je toevoegt aan de overschrijving:/ONDERWIJS/KAMEROEN. Voor vragen hierover kan je mailen naar sunjo@wanyuri.org.

Als sponsor kan je altijd meer informatie over het kind verkrijgen of contact hebben met het kind dat je steunt. Indien gewenst bezorgen wij de sponsor het schoolrapport van het kind, zodat die de resultaten kan opvolgen. Het staat de sponsor natuurlijk ook altijd vrij om het kind te helpen op andere vlakken.

Vzw Wanyuri heeft een plaatselijk, betrouwbaar net werk van vrijwilligers. Alle bijdragen die we ontvangen gaan integraal naar het project. Niets blijft hangen en alles is helemaal transparant. Onze plaatselijke vertegenwoordigers staan garant voor het correcte verloop van dit project.

Back to school project 2023
We support under-previlledged kids in Cameroon with school materials and enrollment fees via the Wanyuri Back to school project.

 

Laatste berichten

Vrijwilligers gevraagd!

Word een deel van onze familie.
Samen kunnen we levens veranderen!

Enkele projecten

nl_NLNL