Wanyuri Bericht

Onze 2023 jaarverslag terugblik en 2024 strategische doelen, missie & visie

In dit eindejaarsverslag van 2023 proberen we een uitgebreid overzicht te geven van onze activiteiten, prestaties en impact van het afgelopen jaar 2023. Hieronder staan enkele mijlpalen die we met onze NGO hebben bereikt.

Wanyuri 2023 Samenvatting: Enkele van onze belangrijkste prestaties en mijlpalen van het jaar 2023 zijn: Voorzien van toegang tot schoon en veilig water aan meer dan 15000 personen door de voltooiing & overdracht van het Awae-Esssabi waterproject, en de kickstart van Kup & Mimbam waterprojecten in het Centrum en Noord-West regio van Kameroen.

Mimbam water project in Cameroon

 

Onderwijs is een van de vier pijlers (naast draagbaar water, ondernemerschap en landbouw) die Wanyuri promoot en in 2023 is er lesmateriaal beschikbaar gesteld en zijn er beurzen uitgereikt aan een geselecteerd aantal verdienstelijke briljante studenten in scholen rond Yaoundé, Bamenda en Douala Kameroen.

 

Promoting education

Ondernemerschap in Kameroen kreeg ook een boost van ons met onze Wanyuri-parasol-distributie waarbij meer dan 1000 kleine ondernemers gratis parasols kregen. Dit initiatief werd gesponsord door een particulier bedrijf om de activiteiten van straatverkopers te ondersteunen, die onder de hete brandende equatoriale zon geld proberen in te zamelen om hun huizen te beheren en hun kinderen te voeden

Supporting small business owners in Cameroon.

2023 was een jaar vol natuurrampen zoals in Turkije, burgeroorlogen en internationale oorlogen zoals in Gaza-Israël. Wanyuri heeft wel gereageerd op een paar noodhulpsituaties in Kameroen. In oktober van dit jaar heeft Wanyuri in samenwerking met het plaatselijke Rode Kruis en de gemeente medische en materiële hulp geboden aan slachtoffers en families van de Mbankolo aardverschuiving in Yaounde, Kameroen.

We sloten het jaar af in onze normale geest van geven. In december zorgden we ervoor dat meer dan 800 mensen een warme kerstmaaltijd kregen door onze jaarlijkse donatie van rijst, olie en tomatensaus aan gezinnen in dorpen in Bamenda. Het is misschien interessant om te vermelden dat Bamenda nog steeds een onstabiel gebied is door het voortdurende burgerverzet in de stad.

Als we kijken naar alle hierboven genoemde projecten die we bij Wanyuri hebben uitgevoerd, kunnen we gerust zeggen dat 2023 een goed jaar voor ons was.

Missie en impact van Wanyuri: Wanyuri’s missie van het bevorderen van zelfredzaamheid, onderwijs, toegang tot draagbaar water, ondernemerschap en landbouw heeft een significante impact gehad op het leven van de lokale bevolking van de gemeenschappen waar we projecten hebben uitgevoerd. Bijvoorbeeld Essabie, Mimbam, Kup en Mbonabome Engelstalige gemeenschap in Douala. Succesverhalen en getuigenissen van deze projecten zijn goed gedocumenteerd op onze sociale media om te laten zien waarom we blijven doen wat we doen en hoe effectief onze projecten zijn

Wanyuri 2023 Financieel overzicht: Onze financiële prestaties in 2023 waren geweldig dankzij de Belgische overheid via de West-Vlaamse overheid en Wilde Ganzen. Deze twee instellingen zijn onze belangrijkste financiële sponsors. Natuurlijk is het via subsidies en toelagen dat we ook ons steentje bijdragen, voornamelijk in de vorm van sensibiliseringscampagnes. Onze belangrijkste inkomstenbronnen waren subsidies en toelagen, particuliere sponsoring en donaties van particulieren en bedrijven die 52.000 euro bedroegen. De belangrijkste uitgaven waren de kosten voor de uitvoering van het project en de kosten voor sensibiliseringscampagnes en fondsenwervingsevenementen. Het moet worden vermeld dat binnen onze organisatie alle reiskosten worden betaald door de individuen en vrijwilligers zelf, net zoals alle financiële uitdagingen waarmee we gedurende het jaar werden geconfronteerd. Transparantie in de financiële verslaggeving is cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen bij donateurs en belanghebbenden.

 2023 financial reports here.

Hoogtepunten van programma’s en projecten: Zoals hierboven vermeld hebben al onze programma’s & projecten waarmee we ons in 2023 hebben beziggehouden, geresulteerd in impactvolle resultaten die zijn gedocumenteerd op ons YouTube-kanaal en andere sociale media.

our YouTube channel and other social media.

Vrijwilligers en donateurs erkenning: We willen Wereldhuis en Wilde Ganzen bedanken voor hun voortdurende steun aan onze initiatieven. Ook willen we alle vrijwilligers en donateurs bedanken die de organisatie het hele jaar hebben gesteund. Persoonlijke verhalen of getuigenissen van vrijwilligers en donateurs kunnen een menselijk tintje geven.

Uitdagingen en geleerde lessen: We hebben obstakels of uitdagingen ervaren bij het uitvoeren van onze projecten in Kameroen. De uitdagingen hadden vooral te maken met prijsschommelingen en het vinden van betrouwbare aannemers en waterexperts om mee samen te werken. We zijn dankbaar voor ons team in Kameroen dat zich heeft ingespannen om deze uitdagingen op te lossen en ons CROWN Engineering & Texcall Construction heeft gevonden om onze projecten op een transparante en eerlijke manier uit te voeren. De grootste les die we nu hebben geleerd is dat we niet alles wat aannemers zeggen moeten vertrouwen. We moeten ons eigen onderzoek en analyse doen voordat we ergens mee akkoord gaan, en niet alles zomaar aannemen

Bestuur en naleving: Zoals we allemaal weten blijft de wet- en regelgeving veranderen en moeten wij als erkende NGO ons aanpassen aan de veranderingen. We zullen samenwerken met VSCD (Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s) om onze NGO aan te passen en up-to-date te brengen met de nieuwe Belgische wetgeving voor VZW. VSCD(Vlaams Studie- en

         

Strategisch gezien is 2024 een ambitieus jaar voor ons. We gebruiken het motto “Uitvoeren, leveren en impact hebben”, terwijl we op zoek gaan naar meer sponsoring, subsidies en partnerschappen om programma’s te kunnen uitvoeren en meer levens te kunnen beïnvloeden. We zijn van plan om onze samenwerking met de provincie West-Vlaanderen voort te zetten via Wereldhuis, KBS & Wilde Ganzen.

We zijn van plan om meer te netwerken & fondsenwervende evenementen te organiseren met andere lokale Belgische organisaties en sensibiliseringscampagnes uit te voeren in België via de 4de pijlers. We zijn van plan om samen te werken en partnerschappen aan te gaan met andere lokale VZW’s om sensibiliseringscampagnes en interculturele evenementen te organiseren met Kiyodel VZW, Rino vzw, FMDO Kortrijk en KRAC Kortrijk.

 

 

Ons doel is om de wereld te laten zien hoe onze projecten en evenementen helpen om zelfredzaamheid in Kameroen te bevorderen, naast het stimuleren van onderwijs en toegang tot draagbaar water en onderwijs voor iedereen.

We zijn van plan om ons meer in te zetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, in het bijzonder voor doelen # 5 gendergelijkheid, # 6 water en sanitaire voorzieningen # 4 kwaliteitsonderwijs en # 2 honger, die onze organisatie wil ondersteunen en bereiken in Kameroen.

Brainstorm sessie

Onze ultieme hoop dit jaar is om een datum te kiezen waarop alle bestuursleden van Wanyuri Kameroen bezoeken om af te stemmen met bestuursleden van Wanyuri Kameroen en alle 10 draagbare water-water systemen te bezoeken die onze organisatie heeft uitgevoerd in Kameroen.

Ons motto voor 2024 is “Uitvoeren, leveren en impact hebben”!!!

 

Laatste berichten

Vrijwilligers gevraagd!

Word een deel van onze familie.
Samen kunnen we levens veranderen!

Enkele projecten

nl_NLNL