Wanyuri Bericht

Een Terugblik naar onze 2021

Eind 2021 Projectjaar voor Stichting Wanyuri.
In deze blog delen we met jullie allemaal de projecten die we hebben afgerond, de samenwerkingsverbanden die we vormden, veranderingen binnen onze organisatie en onze projectplannen voor het jaar 2022 om ons in staat te stellen de visie en missie van onze organisatie te realiseren.

 

Namens de Wanyuri Foundation bied ik mijn hartelijke wensen aan onze gewaardeerde supporters & een gelukkig en veilig vakantieseizoen.

2021 bleef een uitdaging voor veel burgers, vooral die in Kameroen vanwege de Covid-19-pandemie, omdat het nog steeds onze dierbaren, onze economieën en onze manier van leven blijft beïnvloeden.

Bij de Wanyuri Foundation ligt onze focus sterk op het bevorderen van zelfredzaamheid en toegang tot schoon drinkwater in landelijke gemeenschappen rond Kameroen. We zetten ons in om onze middelen, platforms en partnerschappen te gebruiken om hun stem over deze gemeenschappen te versterken en hun belangen te bevorderen. Dit doen we op drie manieren. Ten eerste door de gemeenschappen te ondersteunen in alle aspecten van hun lijden. Ten tweede door de groei van startende kleine bedrijven te stimuleren via ons vaardigheden- en trainingscentrum. En ten derde door ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater.

Gedurende 2021 hebben we ernaar gestreefd om onze missie te verwezenlijken, ondanks de belemmeringen van Covid-19: een steeds bredere doelgroep bereiken met onze projecten; en het starten van partnerschappen met lokale NGO’s waarvan we hopen dat ze een rol zullen spelen om ons te helpen meer mensen in Kameroen te bereiken met onze projecten.

Er is dit jaar veel gebeurd, met records gebroken in verhouding tot het aantal subsidies dat we ontvingen en projecten die we voltooiden en eenmaal begonnen. Ik ben vooral trots op ons “Wanyuri Skills And Development Center”, dat jonge mensen en alleenstaande moeders traint in handel en vaardigheden die hen zullen helpen een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten. Dit centrum geeft ons de verzekering om onze missie, onze missie van ‘zelfredzaamheid’ voor iedereen, te verwezenlijken.

Misschien wel het belangrijkste voor ons is de voltooiing van het project “De schoolbouw en sanitaire voorzieningen”, dat in 2016 in Kumbo is gestart. Het project dit jaar afronden, gezien de aanhoudende instabiliteit in deze regio, is iets waar onze organisatie erg trots op is. van onze communicatie.

Wanyuri Foundation behoort tot de bevolking van Kameroen en België en het is hartverwarmend om de snelle stijging van het niveau en de diepte van de betrokkenheid bij ons werk/projecten door Kameroense maatschappelijke organisaties zoals “Marguerita Holistic Health Center-M2HC & Local Youth Corner Cameroon” te zien. De betrokkenheid van lokale burgers van Kameroen bij zaken die hun leven beïnvloeden, zaait de zaden van verandering die we allemaal zoeken.

Ook hebben we ons in 2021 gecommitteerd om de verspreiding van de verschillende soorten covid-19 te helpen bestrijden en hebben we steun verleend aan degenen die hun inkomstenbronnen waren kwijtgeraakt vanwege de bijwerkingen van Covid-19-maatregelen die door de overheid werden genomen. Via het project ‘Covid-19 herstelde maatregelen‘ hebben we hen startkapitaal en loonderving verstrekt. Dat kwam goed van pas in een land waar geen sociale zekerheid is.

Water supply to the community.

We werkten nauw samen met lokale burgers in Bamenda en het lokale maatschappelijk middenveld om het Sisia Nkwen-waterproject uit te voeren dat toegang geeft tot drinken aan meer dan 5000 mensen.
Wanyuri is gebonden aan een web van donateurs en sponsors waaronder gemeente Spiere-Helkijn, StadKortrijk, Wereldhuis, PaterRoose Bedrijven en bekende Vlamingen die het grootste deel van ons project financieren. Grote dank aan onze sponsoren. De kernwaarden van onze organisatie: mensenrechten, menselijke waardigheid, geen armoede en gelijkheid. Deze verdienen het om gevierd te worden.

Onze kerstactie in 2021.

Vanwege Covid-19 konden we dit jaar geen sensibiliseringscampagnes en fondsenwervende activiteiten uitvoeren, maar we plannen er wel een voor als de pandemie voorbij is.

Prettige en veilige feestdagen gewenst.

Laatste berichten

Vrijwilligers gevraagd!

Word een deel van onze familie.
Samen kunnen we levens veranderen!

Enkele projecten

nl_NLNL