Wanyuri Bericht

Jaaroverzicht 2022: Nadenken over mijlpalen in 2022 voor Wanyuri Foundation.

Nadenken over mijlpalen in 2022 voor Wanyuri Foundation.

Nu we 2022 afsluiten, hopen we dat u samen met ons viert wat ongetwijfeld een mijlpaaljaar is geweest voor de Wanyuri Organisation!

Het afgelopen jaar was het ons een genoegen om samen te werken met en invloed uit te oefenen op de levens van minder bevoorrechte mensen in heel Kameroen. Hen behandelen als gelijkwaardige partners bij het streven naar verandering in hun gemeenschap.

 

Dit jaar 2023 zijn we van plan om meer vooruitgang te boeken bij het bereiken van SDG #6 (schoon water en sanitaire voorzieningen) voor alle gemeenschappen in Kameroen, met steun van onze partners en sponsors in Europa. In 2023 markeren we ook het midden van 2030 en de implementatie van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het is onze hoop dat we blijven voortbouwen op deze inspanningen voor een betere wereld voor iedereen en vooral in Kameroen.

 

We wensen u het allerbeste dit nieuwe jaar en we kijken ernaar uit om ons werk samen met en voor de mensen in Kameroen voort te zetten.

 

Als opmerkelijk hoogtepunt waren we getuige van de erkenning van Wanyuri Kameroen als een officiële, door de staat erkende NGO met een bevoorrechte status in het beïnvloeden van de levens van de mensen. Het laat ons ook toe de basis te leggen voor partnerschappen met andere internationale en lokale organisaties in de huidige activiteiten van Wanyuri Kameroen.

In een jaar met de verwezenlijkingen van meerdere ontwikkelingsprojecten zoals het Dimako-Bertoua waterproject, afstuderen van de eerste lichting stagiairs van het Wanyuri Development & Skills Training Center, Intercultureel uitwisselingsshow-case-evenement in Kortrijk-België en Brainstorming en Ideeënuitwisselingssessies met 11.11.11 Belgium. Dit heeft de Wanyuri Foundation en haar activiteiten die het leven van mensen beïnvloeden op het internationale toneel gezet. Dit zijn zonder twijfel hoogtepunten sinds de Wanyuri Foundation werd opgericht.

 

 

Over het volledige spectrum van het werk van Wanyuri hebben mijn team en ik het afgelopen jaar met genoegen belangrijke stappen kunnen ondersteunen die met en voor minder bevoorrechte mensen zijn gemaakt — van zinvolle projectbetrokkenheid zoals het transformeren van vaardigheden en kennisoverdracht via het Wanyuri Development Centre tot de multi-stakeholder waterprojecten die onze betrokkenheid bij het openbare leven versterken.

 

Door deze en zoveel andere voorbeelden zien we de talloze manieren waarop Wanyuri vooruitgang blijft boeken: aandringen op verandering in gemeenschappen, het opleiden van collega’s, het creëren van innovatieve oplossingen, vechten om de planeet te beschermen, pleiten voor fundamentele mensenrechten en bouwen aan vrede en vrede, gelijkwaardigheid.

We mogen echter niet vergeten dat we nog steeds meerdere onderling verbonden crisissen doormaken – de gevolgen van de COVID-19-pandemie, de aanhoudende klimaatcrisis, systemen van ongelijkheid en uitsluiting, de krimpende maatschappelijke ruimte en aanhoudende conflicten zijn slechts enkele voorbeelden. Minder bevoorrechte personen, met name degenen die al het meest kwetsbaar en gemarginaliseerd zijn als gevolg van kruisende vormen van discriminatie, worden nog steeds onevenredig zwaar getroffen.

We blijven ons best doen om de verhalen van deze mensen te veranderen, indachtig onze slogan: “Geven maakt je mooi”.

 

In solidariteit,

Het Team van Stichting Wanyuri.

Laatste berichten

Vrijwilligers gevraagd!

Word een deel van onze familie.
Samen kunnen we levens veranderen!

Enkele projecten

nl_NLNL