Wanyuri Bericht

2022 Waterprojecten: een antwoord op het gebrek aan toegang tot drinkwater in Kameroen.

Er is een populair gezegde binnen onze stichting: “Water is het begin van alles en het is onderdeel van onze missie geweest dat iedereen in de verwaarloosde dorpen rond Kameroen ook toegang heeft tot schoon drinkwater. Op deze manier helpen we de Verenigde Naties duurzame ontwikkelingsdoelstelling nummer 6 tegemoet te komen.
Stel je voor dat je als vrouwelijk kind samen met je moeder elke ochtend kilometers moet afleggen om stroomwater te halen!
Hoe voel je je daarbij?
Dit is de realiteit van de mensen van het dorp Kup in de noordwestelijke regio van Kameroen, het dorp Dimako in de regio Easten, de dorpen Essabi-Awae en Mimban in Kameroen. Veel dorpen op het platteland ondergaan dezelfde ondergang. Stichting @Wanyuri en haar sponsors hebben besloten gehoor te geven aan de roep van deze mensen door te boren en een watersysteem te bouwen dat toegang zal geven tot goed drinkwater in deze gemeenschappen. Deze dorpen hebben geen toegang tot schoon water en zijn vatbaar voor besmetting met door water overgedragen ziekten. Hun economische activiteiten nemen af ​​door het gebrek aan water om hun activiteiten, zoals landbouw, buiten het regenseizoen voort te zetten. Dit leidt indirect tot een tekort aan voedsel.

Project cost per Watersysteem: 44991€ (29514355cfa)

Totaal kost voor 4 watersystemen: 179964€

Sponsors:

 

Doe mee en steun onze inspanningen om het leven van de mensen in deze dorpen beter te maken. Steun door vrijwilligerswerk voor ons te doen of een inzamelingsactie voor ons te organiseren om ons financieel te ondersteunen.

 

 

Dit jaar cofinancieren we samen met onze sponsors watervoorzieningsprojecten in 3 grote dorpen rond Kameroen.
Essabi-Awae & Mimbam dorp in de Centre regio Yaounde, twee waterprojecten in Yaounde.
Het dorp Awae Essambi ligt in Mefou-et-Afamba en is een departement van de provincie Centre in Kameroen. De gemeente Mimban in de Elig-Akeng in de subregio Mbankomo en het departement Mefou et Akono. Het departement heeft een oppervlakte van 3.358 km² en had een totale bevolking van 1.805 in 2001. De hoofdstad van het departement is gelegen op Mfou. In deze dorpen rond de hoofdstad Yaounde is er een enorm tekort aan drinkwater. De meeste van deze families zijn afhankelijk van regenval om water te drinken of ze drinken en gebruiken water uit nabijgelegen rivieren voor hun dagelijkse behoeften. Dit heeft geleid tot de ongebreidelde verspreiding van door water overgedragen ziekten zoals cholera, wat leidt tot vroegtijdige sterfgevallen en een lage levensverwachting. Wij willen er graag voor zorgen dat er in juni 2020 toegang is tot goed drinkwater rondom dit dorp. Eindelijk, Wanyuri is er ook van overtuigd dat toegang tot water zal zorgen voor schonere omgevingen en betere hygiëne.

 

Het water zal immers gebruikt kunnen worden op te poetsen. Ook schonere omgevingen zal bedoeling dat het doel werd bereik.

Het doel van dit project is om de bevolking van Essabi-Awae gemeenschap te bieden tot schoon en drinkbaar water. Het hoofddoel van deze watervoorziening is door het water veroorzaakte ziektes in deze gemeenschap te perken of helemaal uit te roeien. Vzw Wanyuri is overtuigd van de datum wanneer dit doel wordt behaald, dat het project dan geslaagd is.
We zullen ook overwegen dat dit project een succes was toen de economische activiteiten zoals landbouw en het houden van dieren van de mensen van het dorp Essabi zijn taken. Vermindering van sterfte als gevolg van door water aanvragen ook op succes in ons project. Tot slot is Wanyuri er ook van overtuigd dat toegang tot water zal zorgen voor schonere omgevingen en een betere hygiëne. Het water zal immers gebruikt kunnen worden op te poetsen. Ook zal het doel worden bereikt.

Het derde project is in het dorp Dimako, 300 km van Yaounde, de centrumregio. De gemeente Diko heeft beide stedelijke als landelijke gebieden en wordt bevolkt door mensen en andere gemaakt ontheemden.

 

 

 

De basisbehoeften zijn het meest ongebreideld in de hoofdstad van Kameroen.
Er is dringend behoefte aan drinkbaar drinkwater, gezondheidsvoorzieningen, stabiele elektriciteitsvoorzieningen en schoolinfrastructuur.
De gemeente is 750 m2 groot en heeft een totale bevolking van ongeveer 15 000 inwoners.
Grote stammen daar zijn het Kwakum-volk;
Pol-mensen en Baka-mensen die genoemd worden Pygmeeën worden.
De huidige burgemeester is TOKAMBOU NTEME Yves, gekozen sinds 19 februari 2020.
Hij leidt de lokale overheid in de toepassing van het decentralisatieproces en zal in deze raad toezicht houden op de uitvoering van dit waterproject door Wanyuri.
Het is duidelijk dat het Dimako-project meer mensen zal bedienen en van meer toegevoegde waarde zal zijn.

Wanyuri team on project site

Onze vierde waterproject voor dit jaar zal in Kup village is gelegen in de noordwestelijke regio van Kameroen, precies in de Donga Matum Division, Nkambe divisie. Kup village heeft een geschatte totale bevolking van ongeveer 7000 mensen met een demografische spreiding in percentage van 35% (2450) vrouwen, 40% (2800) kinderen en 25% (1750) mannen. Het dorp Kup is gelegen in de hooglanden van Nkambe met talrijke waterbronnen waaruit schoon drinkwater kan worden getapt. De hoofdactiviteit van het KUP-volk is landbouw met gewassen zoals maïs en bonen die het erg goed doen in het dorp. Het Kup-dorp is opgedeeld in vijf grote buurten en wordt bestuurd door onderhoofden die verantwoording verschuldigd zijn aan het bestuur van de Nkambe Subdivisie.

Road leading to project site

Wanyuri Kameroen gelooft dat na de succesvolle uitvoering van het project een grote impact zal worden op het niveau van de KUP-gemeenschap. Enkele van de bewerkingen zullen zijn.

• Verbeterde hygiëne en sanitaire voorzieningen.
• Vermindering van volledige uitroeiing van door water ziekten zoals cholera en dysenterie.
• Opheffing van congestie bij schermutselingen tussen individuen in hun strijd om water te halen •
Uitroeiing
van de concurrentie tussen mens en dier om water in de weinige bestaande waterpunten.
Doe mee en steun onze inspanningen om het leven van de mensen in deze dorpen beter te maken. Steun door vrijwilligerswerk voor ons te doen of een inzamelingsactie voor ons te organiseren om ons financieel te ondersteunen.

Laatste berichten

Vrijwilligers gevraagd!

Word een deel van onze familie.
Samen kunnen we levens veranderen!

Enkele projecten

nl_NLNL